RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 Administratorem danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń Jolanta Śmigiel ul. Świerkowa 20, 87-100 Toruń.   Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi tłumaczenia a także przez okres niezbędny do realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych oraz ewentualnej konieczności dochodzenia lub obrony roszczeń naszego biura. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzyskanej zgody i do czasu jej odwołania. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu tłumaczenia. Dane osobowe mogą być przekazywane tłumaczom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679.Dane kontaktowe administratora: Tel. 601 683 093 E-mail translat(at)acta.torun.pl Biuro Tłumaczeń Jolanta Śmigiel ul. Świerkowa 20, 87-100 Toruń.

TŁUMACZENIA PISEMNE:

akty notarialne,

pełnomocnictwa,

dokumenty USC,

dokumenty samochodowe,

umowy spółki,

umowy handlowe,

świadectwa szkolne,

dyplomy,

świadectwa pracy,

zaświadczenia,

sprawozdania finansowe,

bilanse,

deklaracje podatkowe,

faktury...

 

 

TŁUMACZENIA USTNE:

notarialne,

USC (śluby),

negocjacje handlowe,

zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy,

sądowe,

obsługa firm...